Lieven Crombez
"Energiedeskundige type A"
Business picture

Elektrische Keuring

Vanaf 1 juli 2008 is een keuringsattest van de elektrische installatie wettelijk verplicht bij elke verkoop van woningen of appartementen die vóór 1981 gebouwd werden. Dit attest krijgt men enkel indien de elektrische installatie door een erkend expert is gekeurd. De bedoeling is dat de koper een duidelijk en rechtvaardig inzicht krijgt van de staat van de elektrische leidingen. Bij de keuringen wordt gecontroleerd of de elektrische installatie wel voldoet aan de regels opgelegd door het AREI (Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties).
Deze wettelijke bepalingen zijn belangrijk! Wanneer in een woning een ernstig ongeluk gebeurt, zal de verzekeraar of het parket, altijd onderzoeken of aan de voorschriften werd voldaan.

Het Resultaat van de keuring

Certificaat Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn. Als vermeld wordt dat de installatie niet conform het AREI is, mag de woning dus verkocht worden. Enkel als er geen attest is, moet de verkoop opgeschort worden.
Is er nooit een aanpassing gebeurd en staan er in het keuringsverslag inbreuken dan heeft de “koper” tot 18 maanden na de verkoop de tijd om een nieuwe keuring aan te vragen.

   

   

   

Aanwezigheid schema's bij keuring

Indien uw elektrische installatie volgens de regels van de kunst is aangesloten,kan men toch een negatieve keuring bekomen indien onderstaande schema's niet aanwezig zijn.

   

  • Eendraadschema van de elektrische installatie

    Schema Een eendraadschema is een schematische voorstelling van de vaste stroominstallatie. Deze houdt geen rekening met de plaats van het elektrisch materiaal. Wel vermeldt het de spanning en aard van de elektriciteit. Elke elementaire stroombaan en verbinding wordt weergegeven in het eendraadschama: leidingen, doorsneden, aantal geleiders, wijze van plaatsing, schakelaars, contact-, verbindings- en aftakdozen, lichtpunten.... Hierbij moeten de lichtpunten en dozen genummerd worden: je start te tellen vanaf de bescherminrichting tegen overstroom van de elementaire stroombaan. Iedere elementaire stroombaan moet eveneens aangeduid worden, met name met een hoofdletter.

  • Situatieschema van de elektrische installatie

    Schema Een situatieschema bestaat uit een grondplan waarop de plaatsen van alle borden, verbindings-, aftak- en contactdozen, lichtpunten, schakelaars en gebruikstoestellen aangeduid worden. Zoals de naam al aangeeft, moet het situatieschema de huidige toestand van de elektrische installatie uitbeelden. Lichtpunten en contactdozen moeten een letter krijgen op basis van de elementaire stroombaan van het onderdeel. Hierop volgt het nummer van het eendraadschema. Schakelaars moeten aangeduid worden met de letter van zijn stroombaan gevolgd door het nummer van het lichtpunt of toestel dat ermee bediend wordt.

Een Elektrische keuring is 25 jaar geldig.